SCDA

SCDA

Prin implementarea sistemului integrat de management, echipa de management a societatii se angajează pentru:
- satisfacerea cerintelor clienţilor şi a celorlalti factori implicati;
- asigurarea infrastructurii şi a unui mediu de lucru adecvat pentru desfăşurarea corespunzătoare a tuturor proceselor şi a resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite;
- conformarea cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările legale pentru sănătate şi securitatea în muncă, aplicabile activităţilor de producţie şi execuţie a lucrărilor;
- îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu şi a condiţiilor de muncă prin asigurarea cerinţelor impuse prin autorizaţii şi a măsurilor stabilite cu ocazia identificării şi evaluării riscurilor de îmbolnăvire şi accidentare profesională precum şi în concordanţă cu nivelul de risc global pe organizaţie;
- atitudine pro-activa in respectarea reglementarilor referitoare la protectia mediului si a normelor de sanatate si securitate in munca, cu un puternic caracter preventiv si orientat spre principiile responsabilitatii sociale;
- îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului integrat de management al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă

Atributele principale ale echipei noastre sunt urmatoarele:
- Experienta managementului in activitatea de gestionare si optimizare proiecte;
- Experienta personalului in executia de lucrari;
- Disponibilitate de finantare;
- Personal specializat, experimentat si dornic de implementare a principiilor de piaţă europene la toate nivelurile de activitate;
- Calitatea certificata a lucrărilor executate asigurată prin colaborarea cu laboratoare  de testări şi încercări, autorizate de către Inspectoratul Român de Construcţii

Categorie

Canalizare